volg Drs S.J. Kleijn op:

  • Facebook: hulpbijopvoeden
  • Linked In: pub/sonja-kleijn/51/523/626
  • Twitter: sonjakleijn
  • Vimeo: user13066164
  • YouTube: channel/UCUfD1T6cYQ9z62hnarYpPaA?feature=mhee

video

Testimonial

Peter en Linda:

Wij hebben Sonja ingeschakeld om ons in eerste instantie te helpen bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen bij onze licht lichamelijk gehandicapte zoontje Stijn van toen 5 jaar oud, zodat hij mentaal voldoende sterk zal zijn als hij in zijn jonge leven tegen de beperkingen t.g.v. zijn handicap aanloopt en waarschijnlijk geconfronteerd zal worden met pesterijen. De aanpak van Sonja om niet rechtstreeks met onze zoon aan de slag te gaan, maar juist ons als ouders te doorgronden en vervolgens te coachen was verrassend en soms confronterend. Maar bovenal heeft zij ons het inzicht, de technieken en effectief gedrag bijgebracht waarmee we onze zoon een gedegen opvoeding kunnen geven die hem de gewenste mentale stevigheid zal geven.

De sessies met Sonja zijn verhelderend, hartelijk en vooral open en wij schakelen haar deskundigheid zeker nogmaals in indien de noodzaak zich weer voordoet.

testimonial

De tarieven bij Hulp bij Opvoeden

Het coach contract:

Een coachingstraject bestaat uit 6 contract-uren, bestaande uit 5 uur coaching en 1 uur rapportage. Dat komt neer op 4 bijeenkomsten.

Een coachsessie duurt 1 uur tot maximaal 1,5 uur. De intake zal doorgaans langer duren, omdat in dat gesprek duidelijk wordt wat daadwerkelijk het probleem is en welk traject er ingezet gaat worden. Afstemming met de ouders is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Ouders krijgen huiswerkopdrachten mee, zodat hetgeen besproken is ook in de thuissituatie toegepast wordt.

Na iedere sessie vindt een korte evaluatie plaats. Daarbij kunt u aangeven hoe u de coachsessie heeft ervaren en kunt u ook wensen voor een volgende bijeenkomst kenbaar maken. De coach zal bij een volgende bijeenkomst uw wensen in de coachsessie verwerken.

Aan het einde van een coachingstraject zal een uitgebreide evaluatie plaatsvinden, waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit worden getoetst.

In de regel vindt na verloop van 3 maanden een nazorg gesprek plaats.

Dit gesprek is niet bij het aantal afgesproken sessies inbegrepen en zal ook niet in rekening worden gebracht.

Professionele coach:

Naast mijn PABO diploma heb ik ook mijn doctoraal Psychologie behaald. Ik ben zowel juf als psycholoog. Ik ben afgestudeerd als Arbeid, gezondheid en organisatie psycholoog. En ook al denk u soms dat een gezin of een school geen organisatie is, toch is dat wel het geval. Tijdens mijn studie en tijdens mijn werk als leerkracht of als psycholoog zie ik steeds de gelijkenissen. Ik combineer Rationeel Emotieve Therapie met organisatiemodellen. Daarnaast maak ik ook gebruik van de Rogeriaanse benadering 'geweldloze communicatie' en de 'Gordon methode'. Met mijn hulp laat ik ouders zien hoe zij de communicatie vanuit een wetenschappelijke manier kunnen benaderen. Op deze manier komen ouders uit hun emoties. De communicatie zal meer ontspannen verlopen en er is weer mogelijkheid tot een gesprek.

Het verschil bij Hulp bij Opvoeden is dat u geholpen wordt door een psycholoog, die gespecialiseerd is in communicatie en gedrag. Andere coachpraktijken bieden doorgaans geen psycholoog. Ik kan op meerdere lagen naar de communicatie en het gedrag kijken en weet ook wanneer ik wel en niet een interventie in moet zetten. Daarnaast ben ik zeer praktische en resultaat gericht. Met mijn interventies komt u snel tot de kern en kunt u gelijk oefenen met nieuw gedrag. Bij mij leren ouders en leerkrachten geen trucjes aan. ik ga samen met u terug naar de basis en vanuit daar kijken we naar de mogelijkheden.

Vergoeding:

Wanneer u een persoonsgebonden budget heeft voor uw zoon of dochter, dan kunt de coaching declareren. Vanaf 2013 kunt u alleen in aanmerking komen voor begeleiding, door middel van een persoonsgebonden budget via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarvoor heeft u eerst een indicatie van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg nodig. Wanneer u deze heeft aangevraagd en in handen heeft, kunt u bij uw verzekering informeren of de zorg vergoed wordt.

De meeste ouders bij Hulp bij Opvoeden kiezen ervoor om niet via CIZ of Bureau Jeugdzorg binnen te komen. Ouders vinden het prettig dat ze nergens geregistreerd staan als 'probleem gezin' of dat hun kind geregistreerd staat als 'probleem kind'. Het voordeel ook bij Hulp bij opvoeden is dat als u wilt stoppen met de behandeling dit ook kan. En dat is nog maar de vraag als u ergens geregistreerd staat en de zorg vergoed hebt gekregen.

De keuze om zelf te betalen is doorgaans een duidelijk teken dat de ouders echt willen investeren in hun kinderen en dat ze de problemen in de thuissituatie echt willen aanpakken. Ouders kiezen bij mij voor de Anonimiteit. Informatie blijft alleen bij mij, u staat nergens geregistreerd. U en uw kind hebben geen label of etiketje. Aangezien ik een ondernemer ben, zal ik moeten presteren en ik kan u dan ook verzekeren dat mijn aanpak werkt, doelgericht is en gelijk duidelijk maakt waar de schoen wringt. Mijn behandeling is kortdurend en effectief. U betaald wellicht iets meer, maar daarvoor krijgt u een hoop plezier in de opvoeding terug. Ook voorkomt u zo dat allerlei instanties met u meekijken en zich met u en uw gezin bemoeien. En dat is ook heel wat waard!

 

gratis parkeren Noordereiland

Lees meer...

Vertrouwelijkheid

Alle gesprekken bij Hulp bij opvoeden worden vertrouwelijk behandeld:

Het coachingstraject zal uiterst confidentieel worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van coachee en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coachingstraject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de coachee.

Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor eigen activiteiten van de coach (o.a.rapportage).

Lees meer...

Eigen verantwoordelijkheid

Inspanningsverplichting:

De coachee is als onderdeel van het proces verplicht om huiswerkopdrachten te maken en deze volgens de aanwijzingen van de coach naar beste vermogen uit te voeren.

Van de coachee wordt verwacht dat hij of zij de resultaten per email doorstuurt, minstens 24 uur voor de sessie.

Zodoende kan de coach zich voorbereiden.

Van de coachee wordt tevens verwacht dat hij of zij vroegtijdig aangeeft dat hij of zij teveel of te weinig opdrachten meekrijgt.

Lees meer...

Intellectuele eigendom

De middelen die worden ingezet zijn toegesneden op de persoonlijke thema's die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde instrumenten.

Alle oefeningen, programma's, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coachingstraject blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach.

Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijke gebruik van de coachee zal dit achteraf worden gefactureerd als verkoop van trainingsmateriaal.

 

praktijkruimte Rotterdam