volg Drs S.J. Kleijn op:

  • Facebook: hulpbijopvoeden
  • Linked In: pub/sonja-kleijn/51/523/626
  • Twitter: sonjakleijn
  • Vimeo: user13066164
  • YouTube: channel/UCUfD1T6cYQ9z62hnarYpPaA?feature=mhee

Wat als je kind gepest wordt?

De laatste tijd is er veel aandacht voor het onderwerp pesten

En over één ding zijn we het met elkaar eens: Pesten is niet een losstaand probleem, maar een maatschappelijk probleem.

 

Als plagen pesten wordt, zijn er meerdere factoren nodig om dit uit de hand te laten lopen:

1. Het gedrag, het uiterlijk of de afkomst van het kind is anders dan de groep;

2. Het kind is net wat gevoeliger voor pestgedrag dan andere kinderen;

3. Leraren zien het pestgedrag niet of willen het niet zien;

4. Leraren zien het pestgedrag wel, maar weten niet hoe ze dit op moeten lossen;

5. Het schoolbestuur grijpt niet in;

6. Er is geen pestprotocol of het pestprotocol wordt niet goed uitgevoerd;

7. Medeleerlingen vormen niet één front tegen de pesters of weten niet hoe ze steun kunnen bieden aan gepeste kinderen;

8. Ouders staan machteloos aan de zijlijn en zijn de wanhoop nabij.

Machteloosheid

Geen enkele ouder vindt het leuk als zijn kind gepest wordt.

De machteloosheid maakt soms radeloos. In de thuissituatie hebt u als ouder de macht om in te grijpen, maar het is een stuk lastiger om macht uit te oefenen op de schoolsituatie. Kinderen corrigeren op het schoolplein levert vaak meer problemen op voor uw kind. Daarnaast voelen leerkrachten of andere ouders zich makkelijk gepasseerd. Dus dan maar naar het schoolbestuur?  Maar daar loopt u als ouder ook tegen een muur van onbegrip op.

Bent u ondertussen de wanhoop nabij? Dan help ik u graag weer om orde op zaken te stellen.

Hulp voor ouders

Als psycholoog zet ik mij in voor gezinnen waarbij de rust en harmonie verstoord is. Wanneer een kind gepest wordt, heeft dat effect op de thuissituatie. En door de tijd heen kunnen er patronen zijn ontstaan die moeilijk te doorbreken zijn.

En dan is het goed als een onafhankelijk persoon van een afstand bekijkt wat er aan de hand is en wat men kan doen om de situatie positief om te buigen.

Ik kan u helpen om naar de school toe te stappen om daar op een doordachte wijze de problemen aan te pakken waarbij open communicatie en oplossingsgericht werken de uitgangspunten zijn. Ik treed als het ware op als intermediair tussen u en de school.

Als arbeid, gezondheid en organisatie psycholoog kan ik ook de school advies geven. Als arbeid, gezondheid en organisatie psycholoog kan k zowel naar individuele problemen kijken als ook naar het totaalplaatje.

Pesten is namelijk niet een individueel probleem, maar een maatschappelijk probleem.

De oplossing 'een veilig leerklimaat' kan alleen maar bereikt worden als alle partijen meewerken.

Mijn visie is: Ga terug naar de basis: Het gezin.

Vanuit die basis bouwen we weer op!

pesten

 

Uw coach Drs. Sonja Kleijn