volg Drs S.J. Kleijn op:

  • Facebook: hulpbijopvoeden
  • Linked In: pub/sonja-kleijn/51/523/626
  • Twitter: sonjakleijn
  • Vimeo: user13066164
  • YouTube: channel/UCUfD1T6cYQ9z62hnarYpPaA?feature=mhee

Jongeren coach Rotterdam

Jongeren coach 'sociale vaardigheden, omgaan met agressie, effectief leren communiceren'

Steeds vaker krijg ik (als opvoedcoach) de vraag of ik ook puberende kinderen coach. Ouders zien hun kind tobben met bepaalde sociale vaardigheden en lopen tegen niet wenselijk gedrag van hun kind aan. Ze willen hun kind helpen, maar beschikken niet over de juiste communicatieve vaardigheden om op een constructieve wijze met hun kind te communiceren.

Vaak is er al het één en ander gesleuteld aan het kind, via SOVA trainingen, via instanties of via de school, maar blijft het gewenste resultaat uit, waardoor ook het kind weinig gemotiveerd is om nog een cursus te volgen.

Erkent uw zoon of dochter ook hulp?

Dan kan  individuele coaching van uw zoon of dochter bij u thuis de oplossing zijn.

(Mits u in de buurt van Rotterdam woont)

Werkwijze jongeren coach

Ik ga heel praktisch met uw zoon of dochter aan de gang, wat op dat moment speelt wordt besproken en behandeld.

En de vaardigheden die nodig zijn om uw dochter of zoon weer prettig te laten functioneren worden persoonlijk op de behoeftes en wensen van uw zoon of dochter afgesteld.

Een coachsessie duurt 1 uur en zal om de 3 weken plaatsvinden, zodat de vorderingen gevolgd kunnen worden. Dit kan zowel overdag als ook in de avonden.

Het is voor pubers prettig om in de thuissituatie geholpen te worden. Vaak voelen zij zich opgelaten in een klinische setting, duurt de interventie te lang en is de zorg niet specifiek op uw kind afgesteld.

Een bijkomend voordeel: Het contact tussen ouder en kind verloopt natuurlijker thuis, waardoor ik als opvoedcoach een duidelijk beeld krijg van de situatie. Tussen de bedrijven door kan ik de communicatie tussen ouder en kind soepeler laten verlopen. Daar ik onafhankelijke ben en geen partij kies.

Ongemerkt leert u zo op een geweldloze wijze met uw kind te communiceren.

Het intake gesprek zal met 1 ouder en kinds plaatsvinden. Vooraf zal er telefonisch contact zijn met 1 ouder of beide ouders. Het eerste gesprek zal met 1 van de ouders en het kind plaatsvinden, zodat uw kind niet overschaduwd wordt door 1 front aan volwassenen. Daarna kan er voor individuele coaching gekozen worden of voor ouder-kind coaching.

Aan het einde van ieder gesprek krijgt u als ouder een terugkoppeling van het gesprek, waarbij ik wel rekening houd met de privacy van uw kind. In grote lijnen krijgt u terug waar wij aan gewerkt hebben. Ook krijgt u als ouder de 'huiswerkopdrachten' van uw kind mee, zodat u betrokken blijven bij het proces.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Uw puberend kind is minderjarig, daarbij blijft u ten alle tijden verantwoordelijk voor de acties en handelingen van uw kind.

De inmenging van de opvoedcoach is om de communicatie tussen ouder en kind soepeler te laten verlopen. Zodat er op een effectieve wijze met elkaar gecommuniceerd kan worden. Vaardigheden die nodig zijn in het sociale verkeer biedt ik uw kind aan. Ik help uw kind om deze vaardigheden toe te passen in het normale sociale verkeer. Gevolgen van de handelingen van uw kind, blijven te allen tijden voor uw rekening.

Vergoeding

Geheel voor uw eigen rekening. Echter geen inmenging van de gemeente, justitie of jeugdzorg. Dat is op zich al het geld waard.

1 uur coaching 45 euro, betalen binnen 14 dagen na facturering.

jongeren coach rotterdam