volg Drs S.J. Kleijn op:

  • Facebook: hulpbijopvoeden
  • Linked In: pub/sonja-kleijn/51/523/626
  • Twitter: sonjakleijn
  • Vimeo: user13066164
  • YouTube: channel/UCUfD1T6cYQ9z62hnarYpPaA?feature=mhee

Training en coaching in het onderwijs

Waar een leerkracht zoal tegenaan loopt......

Onderwijzers krijgen steeds vaker te maken met mondige ouders en/of kinderen. Het aantal kinderen met een ’etiketje’ neemt zienderogen toe en ook vanuit de maatschappij wordt druk uitgeoefend. Het lijkt of leerkrachten steeds meer rekening moeten houden met de wensen en beperkingen van deze kinderen. Natuurlijk wil een leerkracht het beste voor zijn leerlingen, maar door de enorme prestatiedruk vanuit de overheid komt ook de leerkracht in een spagaat terecht. Hulp bij opvoeden biedt u een helpende hand...

Leerkrachten en ander personeel binnen het onderwijs. Hulp bij opvoeden

Conflictsituaties:

Dit geheel kan leiden tot conflictsituaties bij een juf of meester. Het moeilijk kunnen combineren van de wensen en de behoeften van het kind enerzijds en daarnaast de enorme eisen vanuit de overheid anderzijds, maken het de leerkracht extreem lastig. Hoe zorgt u als leerkracht dat er een bepaalde balans blijft in dit eisenpakket? En hoe bewaart u uw identiteit?

Communicatieve en sociale vaardigheden:

All about communication leert leerkrachten omgaan met verschillende soorten conflicten. Er worden verschillende communicatieve vaardigheden aangeboden en er wordt samen met de leerkracht onderzocht welke stijl het best bij de leerkracht past. Al naar behoefte kan er gekeken worden aan welke vaardigheden gewerkt kan worden, zodat het dagelijkse werk op de werkvloer hanteerbaar blijft en de leerkracht plezier in zijn werk blijft houden. Wat uiteindelijk weer doorwerkt op de resultaten van de kinderen, want een leerkracht die weet wat hij of zij wilt en daarvoor staat brengt rust en harmonie in een klas.

Verschillende trainingen voor onderwijzend personeel

Trainingen:

  • Conflicthantering
  • Sociale vaardigheden
  • Effectieve communicatie

Wilt u meer weten? Op de site van All about communication kunt u meer lezen.

Wilt u liever een individuele coachsessie? Ook dat is mogelijk.

Coaching voor leerkrachten